Anioł

    1999 Okres II olej 114 x 142 Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu