Czytająca SMS-a

    2016 Okres III olej 114 x 142 własność artysty