Ignacy czytający

    2014 Okres III ołówek 21 x 29,7 własność artysty