Ścinka drzew

    1992 Okres I olej, karton 70 x 100 archiwum artysty