„Matka”

    2006 Okres III olej 101 x 120 własność artysty