Portret Anny

    2011 Okres III akwarela - własność prywatna