Portret Piotra

    1996 Okres I olej, płótno - własność prywatna, USA