Portret V profil – studium do fresku „Sakramenty”

    2011 Okres III tempera 49,2 x 44,1 własność artysty