Sen – sobotni poranek 8:41

    2020 Okres III olej 120 x 120 własność artysty