Siedząca frontem

    1993 Okres I ołówek 50 x 70 archiwum artysty