Snopy siana

    1992 Okres I olej, karton 70 x 49,5 archiwum artysty