Święta Rodzina

    2016 Okres III tempera jajowa 55,5 x 77 własność prywatna