Eucharystia – freski w kościele św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

    2011 Malarstwo w architekturze Keim A 1,5 m x 15,5 m Kościół św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

Fresk znajdujący się po lewej stronie prezbiterium kościoła św. Andrzeja Boboli w Poznaniu zatytułowany Eucharystia przedstawia siedem scen biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu dotyczących tajemnicy i teologii Eucharystii. Wraz z freskiem mieszczącym się po przeciwnej stronie kościoła pt. Sakramenty stanowi kompozycję pasową i może sprawiać wrażenie dekoracyjnego fryzu. Konwencja malarstwa ma klasyczny charakter, gdzie zastosowane są tradycyjne formy narracji wyrażone w poszczególnych scenach. Narracja ta jednak nie jest chronologiczna. Wykorzystano tu współczesne sposoby kadrowania scen. W celu  poszerzenia optycznego wąskiego pasa ściany zastosowano większe niż naturalne zróżnicowanie wielkości postaci na tak krótkim odcinku. Nie ujęto tutaj jakiegoś symbolicznego następstwa, czy sąsiedztwa przedstawień tak charakterystycznych dla gotyckich vita z życia świętych, czy układu taśmy filmowej. Daje to  możliwość wyrywkowego, intuicyjnego wyboru poszczególnych scen do medytacji. Każdy oglądający może ustalać własną kolejność w zależności od miejsca, w którym się znajduje. Umożliwia to indywidualne doszukiwanie się znaczeń i nowych interpretacji.

Chleby pokładne

Ofiarowanie Izaaka

Drzewo życia

Śpiący Eliasz

Ostatnia Wieczerza

Zbieranie manny na pustyni

Baranek Paschalny

 

Detale