Sakramenty – freski w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

    2011 Malarstwo w architekturze Keim A 1,5 m x 15,5 m kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

Fresk pt. Sakramenty znajdujący się po prawej stronie wnętrza kościoła św. Andrzeja Boboli w Poznaniu prezentuje siedem scen biblijnych odnoszących się do sakramentów Kościoła.  Malarstwo stanowi kompozycję pasową, gdzie zastosowano tradycyjne formy narracji wyrażone w poszczególnych scenach. Narracja ta nie jest chronologiczna. Ikonografia w oryginalny sposób interpretuje znane fragmenty biblijne. Cały układ kompozycyjny tworzy jednorodny pejzaż symboliczno – mistyczny. Nie jest ważna kolejność odczytywania poszczególnych  scen.  Wyłaniają się one w różnym stopniu z owej przestrzeni biblijnej, jedne są bliższe odbiorcy, inne nieco oddalone. Przy takiej dysproporcji wysokości i długości oraz wydłużeniu ściany oglądający widzą za jednym razem tylko fragment kompozycji. Zatem z każdego miejsca  kościoła można oglądać i medytować inny fragment fresku i za każdym razem będzie to właściwy fragment.  Poszczególne sceny łączy otaczający je abstrakcyjny pejzaż  zbudowany z plam jasnych kolorów.

 

 Kapłaństwo – kapłan Melchizedek

Małżeństwo – wesele w Kanie Galilejskiej 

Chrzest – wydobycie przez Mojżesza wody ze skały

Namaszczenie chorych – uzdrowienie chorego przez Apostołów

Eucharystia – św. Paweł sprawujący Eucharystię w Troadzie

Pokuta – Jezus po zmartwychwstaniu ustanawia sakrament pokuty

Bierzmowanie – modlitwa apostołów Piotra i Jana o wylanie Ducha Świętego

 

Detale