Portret – Jakub

    2005 Okres III olej 78,3x 56,6 własność artysty