Portret – Jerzy

    2005 Okres III olej 77,3 x 58,1 własność artysty