Portret – Jerzy – studium do fresku „Matka Kościoła”

    2005 Okres III olej 77,3 x 58,1 własność artysty