Portret XII – studium do fresku „Sakramenty”

    2011 Okres III tempera 36,1 x 28, 2 własność artysty