Portret XIV profil – studium do fresku „Skaramenty”

    2011 Okres III tempera 62,4 x 47,5 własność artysty