Projekt prezbiterium kościoła filialnego p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Przyłękach

    2019 Malarstwo w architekturze wizualizacja projektu 31 m2 własność prywatna

 

 

 

 

 

 

 

Projekt fresku Wniebowstąpienie Pańskie – akwarela