W drodze do Emaus – fresk w klasztorze benedyktynów Notre-Dame de Triors, Francja

    2009 Malarstwo w architekturze al fresco - Abbaye Notre-Dame de Triors, Francja

 

„W drodze do Emaus” to pierwsza część dyptyku znajdującego się w klasztorze benedyktynów Notre-Dame de Triors we Francji. Fresk umieszczony nad drzwiami wprowadza mieszkańców klasztoru i gości do sali refektarza. Jego kontynuację stanowi fresk „Emaus” umieszczony od strony wewnętrznej sali.